Telefon
Bilgi Formu

Çevre Politikası

İBF Doğan İnşaat, gelecek nesillere en önemli ve değerli mirasın yaşanabilecek bir çevre bırakmak olduğu bilinciyle çevre mevzuat ve yönetmeliklerine uymayı ilke edinmiştir. Bu nedenle üstlendiği bütün projelerde çevreye duyarlı bir şekilde çalışmış, her projenin peyzajında yeşil alan bulunmasına hassasiyet göstermiştir. İBF Doğan İnşaat olarak çevre politikamız gereği;

  • Devletin ilgili makamları tarafından belirlenen çevre mevzuatı ve yönetmeliklerine uymak,
  • İnşaa ettiğimiz projelerin mimari ve tekniğinde doğaya zarar vermeyecek şekilde teknolojinin bütün kazanımlarını kullanmak,
  • Bütün çalışmalarımızda olası her türlü olumsuz sonuçları en aza indirmek ve doğru yöntemle bu sonuçları ortadan kaldırmak,
  • Doğal kaynakları koruyup etkin kullanmak,
  • Çalışmalarımızda ortaya çıkan atıkları en aza indirip, hava, su ve toprağın kirlenmesini önleyerek geri dönüşümü sağlamak,
  • Bütün projelerimizde doğa ile uyumlu, nefes alabilen mekânlar inşa etmek,
  • Şehrin çevresel ve kültürel dokusuna uyum sağlayan projeler inşa etmeyi hedeflemekteyiz.

Biz Sizi Arayalım

Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, İBF Doğan İnşaat ‘e bağlı şirketleri ve iştir akleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.