Telefon
Bilgi Formu

Deprem Riski Raporu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Deprem Riski Raporu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Birçok aktif fay hattının üzerinde bulunan Türkiye’de neredeyse her gün bir deprem meydana gelir. Depremlerin şiddet ve süresi önceden tahmin edilemez. Bu nedenle binaların olası depremlere karşın dayanıklılığı ölçülmelidir. Deprem risk raporu, binanın güvenlik seviyesine dair bilgiler içerir.

Bilgi amaçlı ve resmi amaçlı olmak üzere iki farklı tipte deprem risk raporu bulunur. Riskli çıkan binalar için risk seviyesine göre güçlendirme veya yıkılıp yeniden inşa başvurusunda bulunulabilir. Bilgi amaçlı raporlar, başvuran kişiye özel olarak hazırlanır.

Resmi raporlar ise güçlendirme veya yıkım kararı amacıyla hazırlanıp onaylatılarak binanın Kentsel Dönüşüm Kanunu’na dahil edilmesini sağlar. Kentsel Dönüşüm Kanunu’na dahil edilmek istenen binalarda, bir tapu sahibinin başvuru yapması yeterlidir.

Deprem Risk Raporu Nasıl Alınır?

Binanın deprem riskini önceden belirlemek amacıyla başvurulan deprem risk raporu, konaklayanları olası hasarlara karşın korumayı hedefler. Deprem risk analizi için saha ve laboratuvar çalışmaları yapılarak detaylı inceleme başlatılır.

Deprem risk raporu almak için gerekli belgeler tamamlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kuruluşlara başvurabilirsiniz. Bu kuruluşlar arasında özel şirketler ve bazı belediyeler de yer alır. Analiz edilen bina hakkındaki bilgiler, başvuran kişinin yanı sıra bakanlığa da gönderilir.

Deprem Risk Raporu Almak için Gereken Belgeler

Gereken belgeler, risk raporunun nerede kullanılacağına bağlı olarak farklılık gösterir. Bilgi amacıyla deprem risk raporu almak için başvuru dilekçesi, tapu kopyası, binanın statik veya mimari projesi gerekir.

Kentsel Dönüşüm Kanunu için alınmak istenen deprem risk raporu başvurusunda daha detaylı belgeler istenir. Başvuru dilekçesi, tapu kopyası, nüfus cüzdanı kopyası, binaya dair hisse oranları, binanın statik projesi veya statik proje olmadığını onaylayan resmi yazı, emlak vergi beyannamesi, ulusal adres veri tabanı yazısı gereken belgelerdir.

Başvuru vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname ve vekilin kimlik kopyası; şirket tarafından yapılıyorsa imza sirküsü, vergi levhası ve kimlik kopyası istenir.

Deprem Risk Raporu Nasıl Hazırlanır?

Deprem risk raporunun hazırlanması için birtakım teknik çalışmalar yapılır. Öncelikle binanın projesi incelenir. Ardından binanın, projeye uygun şekilde inşa edilip edilmediği saptanır. Projesi olmayan binalarda taşıyıcı sistemin rölevesi hazırlanır.

Taşıyıcı sistemler, bilgisayarda üç boyutlu olarak modellenir. Modellemeye bağlı olarak dinamik, statik ve deprem hasar olasılıkları ölçülerek olası bir depremdeki performans belirlenir.

Katlardan beton örneği alınarak binanın beton kalitesi ölçülür. Beton örnekleri bakanlık tarafından lisanslı olan laboratuvarlarda incelenip raporlandırılır. Yapılara özel olarak hazırlanan cihazlarla kiriş, kolon ve perdelerin; adet, sıklık ve çapları belirlenir.

Zemin etüd raporu ile binanın bulunduğu zeminin taşıma kapasitesi ve depreme dayanıklılığı tespit edilir. Taramalar tamamlandıktan sonra gerekli formatlara uygun bir şekilde Deprem Risk Raporu hazırlanır. Gerekli durumlarda ise onaylatılarak binanın Kentsel Dönüşüme girmesi sağlanır.

Kentsel Dönüşüm ile beraber yeni konut inşaatları da artar. Bu artışta güvenli zemin ve dayanıklı yapıların tercih edilmesinin payı bulunur. Konut inşaatları hakkında bilgi edinmek için ‘’Konut İnşaatı Yeniden Hızlanıyor’’ yazımızı inceleyebilirsiniz.

Endeksa ve Gayrimenkul Değerleme

Endeksa, özel olarak geliştirilen cihazlar yardımıyla konutun yer aldığı bölgeye dair pek çok bilgiye sahip olmanıza yardımcı olur. Deprem risk raporunun yanı sıra fay hattı sorgulama, deprem riski tespiti gibi bölgeye özel risklerin incelendiği endeksa, riskleri minimize ederek güvenli konaklama sağlar.

İBF İnşaat tarafından özenle hazırlanan ve dayanıklı yapılardan oluşan dikkat çekici projeler arasından dilediğiniz konutun deprem risk raporunu inceleyerek güvenli bir konaklama süreci geçirebilirsiniz. 

Biz Sizi Arayalım

Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, İBF Doğan İnşaat ‘e bağlı şirketleri ve iştir akleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.