Telefon
Bilgi Formu

Ev Sahibi ve Kiracı Arasındaki Uyuşmazlıkların Önlenmesi

Ev Sahibi ve Kiracı Arasındaki Uyuşmazlıkların Önlenmesi

Kira fiyatlarının artmasıyla beraber ev sahipleri ve kiracılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar da aynı oranda artmaya başladı. Zam anlaşmazlıkları, bazı ev sahiplerini tahliye için bazı kiracıları ise usulsüz zamlar sebebiyle mahkemeye gitmeye zorladı.

Bütün bunların yanı sıra komşuluk ilişkileri ve apartman yönetmeliklerine uyum sağlanmaması da bu davaların artışında önemli bir paya sahiptir.

Mahkemelerde biriken dava dosyaları, TBMM Genel Kurulu’nda yeni bir düzenleme yapılmasına sebep oldu. 1 Eylül 2023 tarihinde kabul edilen düzenlemeye göre dava açma talebinde bulunan gayrimenkul sahibi veya kiracı öncelikle arabulucuya başvurmalıdır. Bu kanun, düzenlenme tarihinden önce açılan davaları kapsamaz.

Düzenlemenin ardından arabuluculuğa dair pek çok soru işareti ortaya çıkar. Arabuluculuk ve dava sürecinde herhangi bir problem yaşamamak için ‘’Web Tapu Hakkında Bilmeniz Gerekenler’’ yazımızı inceleyebilirsiniz.

Arabuluculuk Sistemi Hangi Konularda Uygulanır?

Arabuluculuk sistemi taşınır ve taşınmaz mülklerin paylaştırılmasına ve mülklerdeki ortaklığın giderilmesine dair bütün uyuşmazlıkları kapsar. Arabuluculuk sürecine başvurulmadan mahkemeye gidilmesi olanaksızdır.

Komşuluk ilişkileri için de geçerli olan bu sistemde gürültü, koku, kazı hakkı, aidatların ödenmemesi gibi pek çok konu için arabulucuya başvurulması gerekir.

Ev sahibi ve kiracı arasındaki uyuşmazlıklar için ise kira tahliyesi, kira tespiti, uyarlama ve kira sözleşmesi arabulucuların ilgilendiği konulardır.

Arabuluculuk sürecini başlatması gereken kişi, dava açmak isteyen taraftır. Ev sahibi, kat maliki, komşu veya kiracı dava açmak istediği sebebi detaylı bir şekilde belirleyerek arabulucuya başvurmalıdır. Arabuluculuk sürecinin uzlaşma sağlanamadığı durumlarda ise mahkemeye gidilir.

Son karar mahkeme tarafından verilerek sorunun kesin şekilde çözülmesi sağlanır.

Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru yapacak kişi, adliyede bulunan arabuluculuk bürosuna başvurmalıdır. Büronun, tercih edilen adliyede bulunmaması halinde Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapılabilir.

Başvurular ücretsiz şekilde gerçekleştirilir. Görüşmelerin iki saatlik bölümü Adalet Bakanlığı tarafından karşılanır. Görüşmenin iki saati geçmesi durumunda davacı ve davalı tarafından eşit olarak ödeme yapılır.

Ödeme Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Asgari Ücret tarifesine uygun şekilde yapılır. Taraflar uzlaşma sağlayamadığında dava açılır. Dava sonucunda haksız olan taraf, Adalet Bakanlığı tarafından ödenen bedeli temin etmek durumunda kalır.

Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

Arabuluculuk için başvuru yapıldıktan sonra taraflar görüşmeye davet edilir. Sürece dair onay belgesi imzalandıktan sonra görüşmeler başlar. Arabuluculuk süresi 3 haftadır. İstisnai durumlarda 1 hafta daha ekleme yapılarak sürecin en fazla 4 hafta içerisinde tamamlanması sağlanır.

Her iki taraf da arabuluculuk bürosunda bir araya gelir. Görüşme sürelerinin 2 saati aşması durumunda ödemeler taraflar tarafından yapılır.

Taraflardan herhangi birinin mazeretsiz şekilde görüşmelere gelmemesi uzlaşmazlık olarak görülür. Dava açılması durumunda bu durum, kişinin aleyhine olur. Arabuluculuk ücreti, yargılama giderleri gibi ödemeleri gelmeyen kişinin ödemesi beklenir.

Sürece davacı ve davalının yanı sıra avukat ve vasiler de katılabilir. Görüşmelerde arabulucunun görevi yönlendirme değil, uzlaşmadır.

Görüşme esnasında taraflar arasında meydana gelebilen gerilimin önlenmesi sağlanır. Süreç boyunca arabulucunun iki tarafı da yönlendirmemesi gerekir. Herhangi bir yönlendirme yapması kesinlikle yasaktır.

Arabuluculuk görüşmeleriyle geçen 4 haftanın sonunda uzlaşma olup olmadığı ortaya çıkar. Anlaşma sağlanamadığı takdirde arabulucu Uzlaştırma Tutanağı hazırlar.

Taraflar tutanağı, imzalayıp birer örneğini alarak arabuluculuk bürosuna verir. İmzalı tutanağın ardından dava süreci başlar. İmzalı tutanak olmadığı takdirde dava açılamaz.

Taraflardan biri arabuluculuk sürecini kabul etmediğinde ise uzlaşma olmadığı varsayılarak Uzlaştırma Tutanağı hazırlanır ve konu direkt olarak mahkemeye intikal eder.

Arabulucu tarafından hazırlanan tutanaklar, mahkeme hükmü özelliği taşır. Uzlaşmanın sağlanmasından sonra verilen karara uyulmadığı takdirde karara uymayan taraf birçok açıdan zararlı çıkar.

Ev sahibi ve komşularla problem yaşamadan keyifli vakit geçirebilmek için İBF İnşaat tarafından hazırlanan konut projelerine göz atarak huzurlu bir konuta sahip olabilirsiniz.

Biz Sizi Arayalım

Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, İBF Doğan İnşaat ‘e bağlı şirketleri ve iştir akleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.