Telefon
Bilgi Formu

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir? Nasıl Alınır?

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir? Nasıl Alınır?

Gayrimenkul yatırım fonu (GYF), bireysel yatırımcıların bir araya gelerek gayrimenkule yatırım yapmalarını sağlayan bir finansal araçtır. GYF nedir sorusu yatırım yapmayı düşünenler ve gayrimenkul sektörü ile ilgilenenler tarafından oldukça merak edilir.

GYF'ler (Gayrimenkul Yatırım Fonu), nitelikli yatırımcılardan toplanan paralarla, portföy yönetim şirketleri tarafından oluşturulan ve belirli varlık ve işlemleri yönetmek üzere tasarlanan fonlardır.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nedir?

Gayrimenkul yatırım fonu, yaygın olarak GYF olarak kısaltılır ve birçok yatırımcının tercih ettiği alternatif yatırım araçlarından biridir. Gayrimenkul yatırım fonu nedir sorusuna yanıt olarak, bu fonlar, bir portföy yöneticisi aracılığıyla bir araya getirilen yatırımcıların, gayrimenkul projelerine yatırım yapmalarını sağlayan bir mekanizmadır. Bu projeler içerisinde ticaret merkezleri, konutlar, alışveriş merkezleri ve oteller gibi gayrimenkul çeşitleri bulunmaktadır.

GYF'ler doğrudan gayrimenkule yatırım yapmaktan farklıdır. GYF'ler, yatırımcıların paralarını toplayarak bir havuz oluşturur. Bu havuzdaki paralar, profesyonel bir portföy yöneticisi tarafından gayrimenkule yatırım yapmak için kullanılır.

Gayrimenkul yatırım fonu avantajları bireysel yatırımcılara önemli fırsatlar sunabilir. Gayrimenkul yatırım fonları, bireysel yatırımcıların tek başına sahip olamayacakları büyük ölçekli projelere kolayca yatırım yapmalarını sağlar. Ayrıca bu fonlar profesyonel yöneticiler tarafından yönetildiği için riskleri daha iyi dağıtma ve getirileri arttırma potansiyeline sahiptir.

Gayrimenkul yatırım fonlarının getirileri oldukça çekici olabilir. Fonun sahip olduğu gayrimenkul projelerinden elde edilen kira geliri ve değer artışı, yatırımcılara düzenli bir gelir akışı sağlayabilir.

Gayrimenkul yatırım fonu getirileri, fonun yatırım yaptığı gayrimenkulün türüne ve piyasa koşullarına göre değişir. Gayrimenkul yatırım fonu getirileri, brüt ve net olarak iki farklı şekilde sunulur. Brüt getiri, fonun elde ettiği toplam getiridir. Net getiri ise brüt getiriden fonun giderleri düşüldükten sonra elde edilen gelirdir.

Gayrimenkul yatırım fonu vergi avantajı da sağlamaktadır. Gayrimenkul yatırım fonlarının getirileri kurumlar vergisine tabi değildir. Gayrimenkul yatırım fonundan katılma payı sahiplerine ödenecek kar paylarından vergi kesintisi yapılmamaktadır. Ayrıca GYF için vergi stopajı da ödenmez.

Gayrimenkul Yatırım Fonu Nasıl Alınır?

Gayrimenkul yatırım fonu katılma payı, yatırımcıların fona ortaklık oranlarını ifade eder. Yatırımcıların elde ettiği kar, katıldıkları fonun oranına göre değişkenlik gösterir. Alım ve satım işlemleri günün belli saatlerinde, yatırım fonunun kurucusu tarafından ya da aracılık sözleşmesi bulunan yatırım kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirilir.

Gayrimenkul Yatırım Fonundan Yararlanmak için Şartlar

GYF'den yararlanmak için yatırımcıların nitelikli yatırımcı olması gerekir. Nitelikli yatırımcı olmak için aşağıdaki şartlardan en az ikisinin sağlanması gerekir:

●      İşlem yapılması için talep edilen piyasada son bir yıl içinde en az on kez işlem gerçekleştirilmiş ve bu işlemlerin her üç aylık dönemde en az 500 bin TL değerinde olması şartı aranır.

●      Sahip olunan finansal varlıkların toplamı 1 milyon TL’nin üzerinde olmalıdır. Bu toplam tutara, sahip olunan nakit mevduatları ve sermaye piyasası araçları dahildir.

●      En az 2 yıl süreyle finans sektöründe üst düzey bir pozisyonda çalışma deneyimi bulunması, en az 5 yıl boyunca sermaye piyasalarında uzman personel olarak çalışma geçmişine sahip olunması ya da Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansı sahibi olunması gerekir.

Gayrimenkul Yatırım Fonunun İç Türleri

GYF’nin iç türleri, yatırımcılara farklı gayrimenkul çeşitlerine yatırım yapabilme esnekliği sağlar. Her iç türün risk ve getiri potansiyeli farklılık gösterebilir, bu yüzden yatırımcılar, titiz bir araştırma yaparak ve portföylerini çeşitlendirerek bu farklılıkları dikkate almalıdır. Gayrimenkul yatırım fonlarının iç türleri şunlardır:

●      Gelir Odaklı Gayrimenkul Yatırım Fonları

●      Değer Artışı Odaklı Gayrimenkul Yatırım Fonları

●      Karışık Stratejili Gayrimenkul Yatırım Fonları

●      Bölgesel ve Sektörel Odaklı Gayrimenkul Yatırım Fonları

Kimler Gayrimenkul Yatırım Fonu Kurabilir?

GYF kurma yetkisi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenir. SPK'nın belirlediği kurallara uygun olarak hareket eden portföy yönetim şirketleri GYF kurabilirler. Bu şirketlerin SPK’dan özel bir yetki alması ve SPK denetimine tabi olmaları gerekmektedir.

GYF’nin SPK onayına bağlı olarak Fon İçtüzüğünün Ticaret Siciline kaydedilmesi ve Ticaret Sicil Gazetesinde duyurulması ile tamamlanır. Bu tür fonlar, yalnızca portföy yönetim şirketleri tarafından oluşturulabilir.

 

 

 

Biz Sizi Arayalım

Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, İBF Doğan İnşaat ‘e bağlı şirketleri ve iştir akleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.