Telefon
Bilgi Formu

Kalite ve Müşteri Politikası

İBF Doğan İnşaat, hizmet verdiği sektörde en güvenilir şirketler arasında yer almakta, güven duygusunun insan ilişkilerinin temelindeki en önemli yapılardan biri olduğu bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir. İBF Doğan İnşaat bu bilinç doğrultusunda yönetim ve kalite politikasında çıkış noktası olarak “GÜVEN” ve “MEMNUNİYET” duygusunu esas almış, kalite politikasını ise aşağıdaki ilkeler doğrultusunda belirlemiştir:

  • Toplam kalite felsefesi doğrultusunda şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için takım ruhu ile çalışmak ve her zaman gelişime ve yeniliğe açık olmak,
  • Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri doğrultusunda kalite yönetim sistemimizi belgelendirmek,
  • Üstlendiğimiz projelerde müşteri taleplerini doğru algılamak, isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklerin teminine maksimum düzeyde uymak,
  • İş programı ve teknik şartnameler çerçevesinde bütün projelerimizi zamanından önce bitirip teslim etmek,
  • İş süreçlerini analiz edip geliştirdikten sonra bütün iyileştirme faaliyetlerini çalışanlarımızın doğal davranışı haline getirmek,
  • Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini sürdürmek, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmak.

Biz Sizi Arayalım

Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, İBF Doğan İnşaat ‘e bağlı şirketleri ve iştir akleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.