Telefon
Bilgi Formu

Kat Karşılığı Arsa Verirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kat Karşılığı Arsa Verirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kat karşılığı arsa verme, arsa sahibi bir kişinin belli prosedürler kapsamında arsasını bir müteahhide devretmesi işlemidir. Bu yöntemle müteahhitler inşaat faaliyetlerini finanse etmiş, arsa sahipleri de arsasından faydalanarak gelir elde etmiş olur.

Her iki taraf için de faydalı ve pratik bir yöntem olan kat karşılığı arsa verme yöntemi ile arsasını kullanamayan kişi uzun vadeli bir yatırım yapmış olur.

Kat karşılığı arsa nedir sorusunun yanıtına daha kapsamlı şekilde bakacak olursak; inşaata başlamadan önce müteahhit ile arsa sahibi arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanır. 

İnşaat tamamlandıktan sonra müteahhit arsa sahibine sözleşmede belirtilen orana göre dairelerin tapu hakkını verir.

Kat karşılığı arsa ne demek kısmını daha iyi anlayabilmek için konuya biraz daha detaylı bakabiliriz.

Peki kat karşılığı arsa vermenin riskli tarafları var mıdır? Her konuda olduğu gibi bu konuda da bazı riskler mevcuttur. Kat karşılığı arsa sözleşmesi şartları en başından doğru belirlenmediyse, inşaat sürecinde mali ve buna benzer bazı pürüzler ortaya çıkarsa, bu durum taraflar arasında anlaşmazlık doğurabilir.

Bu yüzden sürecin en başından sözleşme şartları doğru anlaşılır ve net bir şekilde hazırlanmalı ve hukuki danışmanlık hizmeti alınmalıdır.

Bu arada  “Yatırım  Amaçlı Ev Satın Almak İsteyenler için İpuçları” başlıklı yazımız  yatırım yapma sürecinde size fikir verebilir.

 

Kat Karşılığı Arsa Verirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kat karşılığı arsa verme sürecinde her iki tarafın da dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar vardır.

• Sözleşme şartları hazırlanırken tüm detaylar açıklayıcı ve net biçimde belirlenmelidir. Müteahhidin ve arsa sahibinin sorumluluk ve hakları açık ve anlaşılır şekilde belirtilmeli ayrıca inşaat bitiş süresi, ödeme planı, tazminat hükümleri gibi maddeler de yine açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmelidir.

• Sözleşme hazırlanırken iki taraf için de adil bir sürecin işlemesi açısından muhakkak yasal danışmanlık hizmeti alınmalıdır.

• Projenin eksiksiz ve kusursuz olabilmesi için müteahhit ve arsa sahibinin tüm detayları önceden görüşerek karara bağlaması gerekir. Ayrıca inşaat sürecinde meydana gelmesi olası tüm aksaklıkları önleyebilmek veya en minimum seviyeye indirgeyebilmek için müteahhitlerin işlerinde deneyimli, uzman ve sigortalı olmaları şarttır.

• Mali anlamdaki tüm prosedürün titizlikle hazırlanması gerekir. Projeyi finanse eden müteahhidin bu süreç için yeterli kaynağa sahip olduğu garanti olmalıdır. İnşaat sürecinde ortaya çıkması olası pürüzlerde müteahhidin tazminat alabilmesi için gerekli tüm önlemler de alınmalıdır.

• Kat karşılığı arsa verme işleminin güncel hukuki süreçlere ve yürürlükteki yasalara uyumlu olması da şarttır.  Taraflar imar, tapu ve diğer tüm yasal gerekliliklerin sürece uygun olup olmadığını kontrol etmelidirler.

Kat Karşılığı Arsa Vermenin Avantajları Nelerdir?

Kat karşılığı arsa verme, gerek müteahhit gerekse arsa sahibi açısından avantajlı bir işlemdir. O avantajları şöyle sıralayabiliriz:

• Kat karşılığı arsa verme işlemi arsa sahibi için değerinin üzerinde bir gelir edinimi anlamına gelir.

• Müteahhit, maliyetler ve diğer harcama kalemleri sebebiyle kar elde edememe riski taşıyabileceği gibi arsa sahibi inşaatın öngörülen nitelikte olmaması veya projenin sonuca ulaştırılamaması gibi risklerle karşı karşıya kalabilir. Bu sebeple kat karşılığı ara verme işleminde yaşanması muhtemel riskler müteahhit ve arsa sahibi arasında paylaşılacağı için süreç daha kolay ilerler.  

• Kat karşılığı arsa verme işlemi sayesinde proje kolay ve hızlı şekilde ilerletilebilir. İki tarafın iş birliği içinde olması inşaatın olabilecek en kısa sürede bitirilmesini de kolaylaştırmış olur.

• Kat karşılığı arsa verme işleminde her iki taraf için de vergi avantajları söz konusudur. Müteahhit inşaat maliyetlerinin yanı sıra diğer tüm harcama kalemlerinde vergi indirimi alabilir, arsa sahibi ise arsa satışı sürecinde ödemekle mükellef olduğu vergilerden muaf olur.

İBF İnşaat, farklı bölgelerde devam eden projelerinde sıfır ev kampanyası ile cazip fiyatlar sunarak ev sahibi olma fırsatı sunmaktadır. Kaliteli işçilik ve malzeme kullanımıyla inşa edilen konut projeleri, şehrin merkezi lokasyonlarında yer alırken, modern tasarımları, geniş sosyal olanakları ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. Bu projeler, hem oturma hem de yatırım amaçlı ideal konut seçenekleri sunmaktadır.

 

 

 

Biz Sizi Arayalım

Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, İBF Doğan İnşaat ‘e bağlı şirketleri ve iştir akleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.