Telefon
Bilgi Formu

Kentsel Dönüşümün Gayrimenkulün Değerine Etkisi

Kentsel Dönüşümün Gayrimenkulün Değerine Etkisi

Kentsel dönüşüm nedir sorusunu cevaplamak istediğimizde, şehirlerin, toplumların ve ekonomilerin sürekli değişen ihtiyaçlarına daha iyi hizmet edebilmek adına yapılan planlı ve stratejik müdahalelerle yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan önemli bir süreç olduğunu söylemek kapsamlı bir cevap olacaktır. Bu sürecin gayrimenkul sektörü üzerinde de muazzam etkileri vardır. Kentsel dönüşüm projeleri, eski ve yıpranmış alanların yeniden değerlendirilmesiyle sadece daha yaşanabilir mekanlar sunmakla kalmaz aynı zamanda bu bölgelerdeki gayrimenkul değerlerine de önemli ölçüde katkıda bulunur. 

Gerek Türkiye genelinde gerekse dünya çapında pek çok örnek üzerinden gözlemlenebilen bu olgu yatırımcıların da yakından takip ettiği ve önem verdiği bir husustur. Elbette ki her projenin kendine has özellikleri ve dinamikleri bulunsa da genel itibarıyla kentsel dönüşümün gayrimenkul değerine etkisi hem ev sahipleri ve satılık ev arayışında olanlar hem de yatırımcılar için oldukça önemlidir.

Gayrimenkul Değerlerini Etkileyen Faktörler ve Kentsel Dönüşümle İlişkisi

Kentsel dönüşüm sürecinde gayrimenkul değerlerini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında mevcut satılık evler ve yeni konut projeleri gibi unsurlar önemli bir yere sahiptir. Kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla bölgedeki yaşam kalitesinin artması, altyapı sorunlarının çözülmesi ve daha güvenli yapıların inşa edilmesi, gayrimenkul değerlerine pozitif yönde katkı sağlamaktadır.

Kentsel dönüşümün en önemli hedeflerinden biri eski ve riskli yapılardan kurtularak modern ve dayanıklı mimari anlayışa sahip yeni konut projeleri geliştirmektir. Bu projeler sayesinde bölgelerin cazibesi artmakta ve satılık ev talebi yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla da bu durum gayrimenkul fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirmektedir.

Ayrıca kentsel dönüşüm ile birlikte düşük nitelikli konut stokunun yerini yüksek nitelikli konutlara bırakması da değer artışına neden olmaktadır. Yeni yapılan konut projeleri içerisinde sosyal alanlar, yeşil alanlar ve spor tesisleri gibi imkanlar sunulması, bölgenin yaşam kalitesini yükseltmekte ve gayrimenkul değerlerini artırmaktadır.

Kentsel dönüşüm sürecinde gerçekleştirilen altyapı iyileştirmeleri de gayrimenkul değerlerini etkileyen önemli faktörlerdendir. Yapılan yol çalışmaları, ulaşım ağlarının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi sayesinde satılık ev arayışında olan kişiler için bölge daha cazip hale gelmektedir.

Kentsel dönüşüm süreci esnasında hayata geçirilen yeni konut projeleri, satılık ev arzındaki nitelikli artış ve altyapı geliştirmeleri gibi unsurların tamamı, gayrimenkul değerlerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle kentsel dönüşümün başarıyla uygulanması hem bireysel mülk sahiplerinin hem de yeni yatırımcıların sektöre girmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler “Yatırım Amaçlı Hangi Gayrimenkul Türleri Tercih Edilebilir?” başlıklı yazımızda faydalı bilgiler bulabilirler.

Kentsel Dönüşümün Ardından Gayrimenkul Yatırımcısını Neler Bekler?

Kentsel dönüşüm sürecinde eski yapıların yerini daha güvenli ve konforlu yeni yapılar alırken gayrimenkul yatırımı açısından önemli fırsatlar da doğar. Bu noktada yatırımcının kentsel dönüşüm sonrasında gayrimenkule nasıl bakması gerektiği konusunda araştırma yapması da önemlidir.

Kentsel dönüşüm bölgelerinde satılık ev arayan yatırımcılar tercihlerini değerlendirirken, projenin bulunduğu bölgenin gelişmekte olan bölgeler arasında olduğuna dikkat etmelidir. Gelişmekte olan bölgelerdeki konut projeleri, gelecekte değer artışı potansiyeli taşıdığından önemli getiriler sağlayabilir. Ayrıca bu bölgelerdeki yeni konut projeleri ile yaşam standartlarında ciddi anlamda iyileşme görülür ve bu durum da bölgeye olan talebi artırarak gayrimenkulün değerinin daha da yükselmesine katkı sağlar.

Yeni konut projeleri arasında karar verirken de yatırımcının bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle yaşam standartlarını yükseltecek sosyal donatılara sahip olmasına, projenin mimari kalitesine ve malzeme seçimi gibi detaylara dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca projenin zamanında teslim edilmesi ve beklentilere uygun olarak tamamlanması da yatırımcının getirisini etkileyebilecek faktörlerdendir. 

İBF İnşaat'ın projeleri Kayseri'nin potansiyel değer artışı olan bölgelerinde yer almaktadır. Bu da yatırımcılara karlı yatırım fırsatları sunar. Yüksek kalite standartlarına sahip konutlar sayesinde yüksek kiralama ve satma potansiyeli, İBF İnşaat'ın projelerini cazip hale getirmiştir. Kentsel dönüşüm projelerine ilgi duyan yatırımcılar İBF İnşaat'ın projelerini değerlendirerek karlı yatırım olanaklarını yakalayabilirler.

Biz Sizi Arayalım

Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, İBF Doğan İnşaat ‘e bağlı şirketleri ve iştir akleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.