Telefon
Bilgi Formu

Kira Sözleşmesi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kira Sözleşmesi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi, ev sahibinin, mülkünü belli bir süreliğine kiraya verdiğini belgeleyen sözleşmedir. Kira kontratı olarak da bilinen bu sözleşme taraflar arasındaki hukuki sorumlulukları belirlemesi açısından son derece önemlidir.

Meydana gelecek herhangi bir olumsuzlukta kira sözleşmesi sayesinde adil bir sonuca ulaşmak mümkün olabilmektedir. 

Kira sürecinde doğabilecek anlaşmazlıklarda kilit niteliği olan kira sözleşmesinde taşınır ve taşınmazlar ile ilgil her türlü detay yer almaktadır.

İBF İnşaat, yatırım yapmayı düşünenlere yönelik olarak, Kayseri'nin değeri sürekli artan bölgelerinde konut projeleri geliştiriyor, böylece ev sahibi olma hedefinizle uyumlu seçenekler sunuyor.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Ev sahibinin, mülkünü belli koşullar çerçevesinde, belli bir süreliğine kiralayan kişiye teslim ettiğini gösteren sözleşme olarak tanımlayabileceğimiz kira sözleşmesine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. maddesinde de yer verilmiştir.

Konut kira sözleşmesi ile ev sahibi ve kiracı arasında bir borç ilişkisi süreci başlatılmış olur. Mülk sahibi mülkü kullanılabilir şekilde kiralayana teslim eder, kiralayan da sözleşme şartlarına uygun bir şekilde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Bir mülkün kiraya verilmesi sürecinde her iki taraf için de önemli olan hususların başında kira sözleşmesi nasıl yapılır sorusunun yanıtı gelmektedir.

Sözleşme için kırtasiyelerde satılan hazır kontrat şablonları kullanılabilir, mülk sahibi veya mülk sahibinin vekil tayin ettiği kişiler tarafından da özel bir kontrat hazırlanabilir.

Ev kira sözleşmesi temelde 3 bölümden oluşur:

Kiralama Bilgileri

Bu kısımda kiralanacak mülkün cinsi, adresi ve kiraya verenin iletişim bilgileri yer alır. Bunun yanı sıra kiralamanın yapıldığı tarih, bittiği tarih ve ödenecek kira bedeli de bu bölümde yer alır.

Demirbaşlar

Kiralanan mülkte yer alan demirbaşlar, eşyalar, abonelik sayaçları ve anahtarlar kira sözleşmesine dahildir.

Genel Koşullar

Kiralayanın  istek ve talepleri, kiranın yatırılacağı banka hesabı ve olası tadilatlar da bu madde kapsamında yer alır.

Bu 3 ana maddeyle kira sözleşmesi yapılır. Taraflar sözleşmeyi imzalar ve bir nüshası mülk sahibinde bir nüshası da kiracıda kalır.

Kira Sözleşmesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

•Kira sözleşmesini imzalarken mülkün kiraya veren kişiye ait olduğunu kanıtlayan tapu görüldükten sonra sözleşme doldurulmalıdır.

•Kontratta mutlaka ilgili mülkün adresi ve mülkün niteliği (ev/iş yeri) yer almalıdır.

•Mülk sahibi ile kiracıya ait şahsi bilgiler eksiksiz şekilde kontratta yer almalıdır.

•Kira bedeli ve ödeme tarihleri doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmelidir. Kira kontratında yer alan tarihlerin doğru yazılması önemlidir.

•Mülkte yer alan demirbaşlar mutlaka belirtilmelidir.

•Kira sözleşmesi mümkünse kefillerin önünde imzalanmalıdır. Ayrıca sözleşmenin her sayfasında mülk sahibinin ve kiracının imzaları bulunmalıdır.

•Kiranın yatırılacağı banka hesap bilgileri ve kiranın ne şekilde yatırılacağı da sözleşmede yer almalıdır.

•Depozito bedeli ve iade şartları da açık ve net bir şekilde sözleşmede yer almalıdır.

•Kira bedeli eft veya havale şeklinde gönderilecekse “20XX yılı ….ayı kira bedeli” şeklinde bir açıklamayla gönderilmelidir. 

•Kontratta yer alan yasal hükümleri dikkatli  bir şekilde okuduktan sonra imzalayabilirsiniz.

Kira Sözleşmesi Çeşitleri Neler?

Kira sözleşmesi çeşitleri Türk Borçlar Kanunu’nda 3 ana başlık altında incelenir:

Adi Kira Sözleşmesi

Mülk sahibinin, mülkünü bir bedel karşılığında ve belirlenen süre zarfında kiracıya devretmesine verilen addır. 

Konut ve Çatılı İş Yeri Sözleşmesi

Adından da anlaşılacağı üzere konut ve çatılı iş yeri konumundaki yerlerin kiralanma şartlarını içeren sözleşmedir. 

Ürün Kirası Sözleşmesi

Kiraya verenin kiracıya, ürün veren herhangi bir şeyin kullanım hakkını ve  bir bedel karşılığında ürünlerin devşirilmesini bıraktığı sözleşmedir.

Kira Sözleşmesi Neden Önemli?

Kira sözleşmesi hem kiralayanın hem de kiracının haklarını koruması ve gözetmesi açısından önemli bir belgedir. Her iki taraf arasında şeffaf bir anlaşma sağlayan kira sözleşmesi bağlayıcı özelliğe sahiptir. Bu sözleşmeyi imzaladığınızda karşı tarafın taleplerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi taahhüt etmiş olursunuz. Kira sözleşmesi her iki tarafın karşılıklı anlaşması ile feshedilebilir.  

TBMM’de onaylanan yeni yasa ile kira sözleşmelerine yeni bir boyut getirildi. Kira sözleşmeleri artık e- devlet sistemi üzerinden yapılacak. Bu düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar uygulanacak ve kira sözleşmelerine yeni bir boyut kazandıracak.

Kira Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

Kiralama sürecinde her iki taraf için de kira sözleşmesi feshi konusu büyük önem taşır. Kira sözleşmesi şartları içinde yer alan kira başlangıç tarihi, kira bedeli, sözleşme süresi gibi bilgiler, kontratın feshedilme şartlarını da belirler. 

6098 numaralı kanunun 347. maddesine göre kira sözleşme feshi, kiracının kontratın bitimine minimum 15 gün kala yazılı beyanıyla  gerçekleşir. Eğer kiracı, herhangi bir bildirimde bulunmazsa, kontrat 1 yıl süreyle yenilenir. Mülk sahibi, sözleşmenin sona ermesiyle fesih gerçekleştiremez. Mülk sahibi kontratı fesh edebilmek için sözleşmenin 10 yılı doldurmuş olması gerekir.

10 yıldan sonraki her yılda mülk sahibi kontrat bitiminden 3 ay öncesine kadar bildirimde bulunarak kiracıdan evi boşaltmasını talep edebilir. Eğer sözleşme süresi belirsiz ise kiracı kontratı feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda da mülk sahibinin kira kontratı üzerinden 10 yıl geçmesini beklemesi gerekir.  

En merak edilenlerden biri de kira sözleşmesi nasıl doldurulur konusudur. Sözleşme, biri kiralayanda biri de kiracıda kalacak şekilde iki nüsha şeklinde hazırlanır. Bu süreçte iki nüshanın da aynı olmasına dikkat edilmelidir.

Tüm hususlar özenli ve eksiksiz şekilde sözleşmede geçirilmelidir. 

Ayrıca depozitonun hangi hallerde  kiracıya geri verileceği kira sözleşmesinde mutlaka belirtilmelidir. 

Ev sahibi  ile kiracı arasındaki olası anlaşmazlıkları önleyen bir belge olan kira sözleşmesi, her iki taraf  için son derece önemli bir yere sahiptir. Yine ilgili bir başka konu için “Ev Sahibi ve Kiracı Arasındaki Uyuşmazlıkların Önlenmesi” başlıklı yazımız fikir verici olabilir.

 

 

 

Biz Sizi Arayalım

Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, İBF Doğan İnşaat ‘e bağlı şirketleri ve iştir akleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.