Telefon
Bilgi Formu

Kira Tespit Davası Nedir?

Kira Tespit Davası Nedir? 

Kira tespit davası;  günümüz mevcut koşullarındaki enflasyon, faiz oranları ve ekonomik şartlar göz önünde bulundurulduğunda piyasa standardının altında kalan kira bedellerinin hak ettiği seviyeye uyarlanabilmesi için açılan davalara verilen isimdir.   

Güncel ekonomik gidişat,  faiz oranları ve enflasyon göz önünde bulundurulduğunda kira sözleşmeleri ile belirlenen kira bedelleri piyasa ortalamasının altında kalabilmektedir. Bunu önleyebilmek veya mevcut standartlara uyarlayabilmek için konuyla ilintili muhataplara kira tespit davası açma imkanı tanınmıştır.

Ev Sahibi ve Kiracı Arasındaki Uyuşmazlıkların Önlenmesi” başlıklı yazımız da yine bu konuyla bağlantılı olarak fikir verici olabilir.

Kira Tespit Davası Nedir?

Kira tespit davası nedir başlığı altında detaylanan konunun ayrıntılarını bilmek hem mâlik hem  de kiracılar açısından işlerin daha adil ve sorunsuz ilerlemesine olanak tanır.

Kira tespit davası şartları ve konuyla  ilgili  diğer ayrıntılara vakıf olabilmek  için gelin daha geniş bir mercekten bakalım.

Bir taşınmaz üzerinde kira bedeli belirlenmesi gerektiğinde veya bu konuda bir anlaşmazlık yaşandığında hukuki bir sürece başvurmak gerekir. Böyle bir anlaşmazlık durumunda kiraya veren veya kiralayan tarafından kira bedelinin hukuki ortamda belirlenmesi talep edilebilir.

Bu arada kira tespit davasının yalnızca konut ve çatılı iş yeri gibi taşınmaz mülkler için açılabileceğini de belirtmek gerekir. Taşıt, tarla ve benzeri taşınır eşyalar için kira tespit davası açılamamaktadır.

Kira tespit davalarının kapsamına giren konu sadece kira bedelinin belirlenmesidir. Bu davalarda kira tahsili talep  edilemez. 

Kira Tespit Davası Şartları Nelerdir?

Hem kiraya veren hem de kiracı tarafından açılabilen kira tespit davasının belli bir zamanı yoktur.  Yani dava süre yönünden reddedilemez. Dava açılmadan önce kiracıya ne kadar süre önce bildirimde bulunulduğu ve kira sözleşmesinin hangi maddeleri içeriğine ilişkin konular, açılan dava sonunda verilen kararın hangi tarihte uygulamaya konulacağını belirler.

Kira Sözleşmesi Yapılmış Olması

Kira tespit davası açılabilmesi için gerekli olan birinci şart taraflar arasında önceden düzenlenmiş bir kira sözleşmesinin varlığının kanıtlanmasıdır.

Hukuki Yarar

Kira tespit davası açılırken Türk Borçlar Kanunu’nun 345.  maddesi 1. fıkrasına göre hukuki bir yararın mevcudiyeti gerekir. Konu mahkeme tarafından  değerlendirmeye alınır ve hukuki yarar bulunmadığına kanaat getirilirse dava reddedilir.

5 Yıllık  Süre  Şartı

Kira tespit davasının şartları içinde en önemli olanlardan biri de süre şartıdır. Kira sözleşmeleri her yıl yenilense de kiracı ve kiraya verenin kendi arasında belirlediği artış oranına rağmen 5 yılın sonunda kira tespit davası açılabilir.  

Bu husus Türk  Borçlar Kanunu’nun 344. maddesinin üçüncü fıkrasında “taraflarca bu konuda  bir anlaşma  yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın” ifadesi  ile belirtilmiştir.  Böyle bir durumda kira tespit  davası sonunda belirlenen yeni kira bedeli sözleşmeye aykırı bir durum teşkil etmez.

İhtarname

Kira tespit davası ihtar şartı da önemli hususlardan biridir.

Kiraya veren kişinin,  Türk  Borçlar Kanunu’nun 345. maddesinin ikinci fıkrasına göre, açacağı kira bedelinin tespit davası için kira sözleşmesinin bitiminden en az 30 gün önce kiracıya yazılı bildirim yapması gerekmektedir.

Kanunda bu yazılı bildirimin nasıl yapılması gerektiğine dair özel bir düzenleme yoktur. Yani bildirimin Tebligat Kanunu hükümlerine göre ya da noter vasıtasıyla yapılması zaruri değildir. Sadece bu bildirimin yazılı ve belirlenen süre içinde yapılmış olma şartı aranır.

Kiraya verenin kiracıya yazılı bildirim yapması ve yeni kira dönemi sonuna kadar kira tespit davası açması durumunda mahkemenin belirlediği kira bedeli yeni kira dönemi başlangıcından itibaren kiracıyı bağlayan bir husustur.

​Kira Tespit Davasında Süre

Kanunumuzca belirlenmiş bir kira tespit davası süresi yoktur. Kira tespit davası ne zaman açılır sorusunu, kira bedelinin belirlenmesine ilişkin davanın her zaman açılabilmesi mümkündür şeklinde yanıtlayabiliriz. Bu durum TBK m. 345’te belirtilmiştir.

Kanunda yer alan “Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.” ibaresinden de anlaşılacağı üzere kira bedeli tespit davası her zaman açılabilir.

Kira Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

​Kira tespit davası ne kadar sürer sorunun yanıtı olarak belirlenen süre 451 gündür. Ancak bu süre mahkemelerinin iş yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir. 

Kayseri'nin stratejik konumlarındaki İBF İnşaat’ın konut projelerini inceleyerek, beklentilerinize en uygun olanı seçebilir ve hayalinizdeki evi edinebilir ya da tercihinize göre karlı bir yatırım yapabilirsiniz.

 

 

 

Biz Sizi Arayalım

Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, İBF Doğan İnşaat ‘e bağlı şirketleri ve iştir akleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.