Telefon
Bilgi Formu

Tapuda Yeni Dönem Başlıyor, Ev alacaklar dikkat!

Gelir İdaresi Başkanlığı, gayrimenkulden alınan vergilerin değerlendirilmesinde yeni bir sisteme gidiyor. Buna göre ev alım-satımında Türkiye’de bir ilk olan tapuya entegre Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kuruluyor. Yeni sistem ile diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesine göre gayrimenkulden alınan vergiler yeniden belirlenecek. Yurt dışında çeşitli yerlerde de tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Böylece Türkiye’deki bir gayrimenkulün alım-satımı için insanların Türkiye’ye gelmesine gerek kalmayacak.

Vergide Büyük Revizyon

Gayrimenkulden alınan vergiler üretken alanları yönlendirilmesi ve tasarrufun teşvikini esas alacak şekilde olacak. Türkiye’de 60 milyonun üzerinde parsel bulunuyor. Bu parsellerde 35 milyonu bağımsız bölüm hisseli olmak üzere müstakil tapularla birlikte toplam 200 milyonun üzerinde tapu senedi var.

Yeni sistemde alım-satım değerinin belirlenmesi ve beyanı noktasında gerekli altyapı ve sistemin tasarım ve uygulaması birlikte yapılacak. Bunun için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre olacak şekilde Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurularak, gayrimenkullerin değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileriyle birlikte burada tutulacak.

Bir diğer nokta da kayıt dışı ile mücadele. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek yıl, 2023- 2025 dönemini kapsayacak şekilde Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı'nı tamamlanarak, kayıt dışı ekonomiye ilişkin analizlere yer verilecek. Vergi türleri bağlamında vergi açığı hesaplanacak ve bununla ilgili detaylı analizler yapılacak. Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi de sektörel risk analizi yapılmasına imkân sağlayacak şekilde gözden geçirilecek.

Yurtdışında Tapu ve Kadastro Temsilcilikleri Açılıyor

Yeni sistemin getirdiği bir değişiklik de yurtdışında tapu ve kadastro temsilciliklerinin açılması olacak. Böylece yerli ve yabancı mülk sahipleri, Türkiye’ye gelmeden tapu işlemlerini halledebilecek. Bu noktada taşınmazların değeri ise toplu değerleme yöntemi ile belirlenecek. İmar uygulamalarının etkinliğini artırma, kamulaştırma ve toplulaştırma ile de daha sağlıklı bir piyasa olanağı sunulacak.

Biz Sizi Arayalım

Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, İBF Doğan İnşaat ‘e bağlı şirketleri ve iştir akleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.