Telefon
Bilgi Formu

Türk Vatandaşı Olmak İsteyenlerin Gayrimenkule Yatırımı Artıyor

Türk Vatandaşı Olmak İsteyenlerin Gayrimenkule Yatırımı Artıyor

Ülkemizde özellikle son dönemde gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı olmak isteyenlerin sayısında artış gözlemlenmektedir. Diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de vatandaşlık hakkı elde edebilmek için gayrimenkul satın alınmaktadır. Bu da bir ülke vatandaşlığına geçebilmenin en kolay yolu olan görülmektedir.

Türkiye vatandaşlık şartları söz konusu olduğunda YUKK m. 31/1-b’de kısa dönem ikamet izni halleri arasında Türkiye’de taşınmaz malı bulunma” ibaresi de yer almaktadır.

Bu yol ile vatandaşlık almak isteyen bir yabancının önce kısa dönem ikamet iznine başvurması ve asgari 5 yıl süresince kesintisiz şekilde Türkiye’de ikamet etmesi zorunludur. Bu şartları yerine getiren kişi Türk vatandaşı olmak için başvuruda bulunabilir. Vatandaşlık hakkı kazanan kişinin eşi ve ergin olmayan çocuğu da bu yolla vatandaşlık hakkı kazanabilmektedir.

Yeni bir konut edinimi sürecinde zorluklarla karşılaşmamak için “Yeni Ev Satın Alırken Bilmeniz Gerekenler” başlıklı yazımızdan da faydalanabiirsiniz.

Türk Vatandaşı Olma Şartları

Türkiye’de vatandaşlık hakkı almak isteyenlerin bazı  kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. TVK m. 11 hükmünde “sonradan Türk vatandaşlığı kazanma” düzenlenmiştir. Türk vatandaşı olma şartları şöyle düzenlenmiştir:

•Ergin olmak ve ayırt edebilme melekesine sahip olmak.

•Başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl boyunca Türkiye’de ikamet ediyor olmak

•Türkiye’de ikamet etmek istediğini davranışları ile de teyit etmek

•Genel sağlık koşullarını sağlamak

•Düzgün ahlâk sahibi olmak

•Yeterli düzeyde Türkçe konuşabilmek

•Türkiye’de kendisinin ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin geçimini sağlayacak düzeyde gelir veya mesleğe sahip olmak

•Milli güvenliği ve kamu düzenini olumsuz etkileyecek bir hali olmamak.

•Vatandaş olmanın şartları eksiksiz yerine getirildiğinde süreç hızla ilerlemeye başlıyor. 

 

Türk Vatandaşlığı için Taşınmaz Almak

Gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığı hakkı kazanabilmek için 2 koşul gerekmektedir

  1. Taşınmaz Değerleme Raporu: 22.04.2022 tarihinden sonra yapılacak kısa dönem ikamet izni başvurularının onayı için taşınmazlarda asgari değer şartı aranmaktadır. İstanbul da dahil 30 büyükşehir sınırı içinde yer alan gayrimenkullerin en az 75.000 USD, diğer şehirlerde yer alan gayrimenkullerin ise en az 50.000 USD değerinde olması gerekmektedir.
  2. Kapalı Bölgede Olmamalı: Satın alınacak gayrimenkulün kapalı bir bölgede olmaması gerekmektedir.

Yanıtı en fazla merak edilen sorulardan biri de “Türk vatandaşı olmak için kaç liralık ev almak lazım?” olarak öne çıkıyor. 

Türkiye’de kimisi yatırım amaçlı kimisi de vatandaşlık hakkı kazanabilmek için taşınma mal alıyor. En güncel düzenlemelere göre 400 bin dolar değerinde bir taşınmaz alan yabancılar Türk vatandaşlığına geçebilmek için başvuru hakkı kazanıyor.

Taşınmaz Satın Alma Yoluyla Vatandaşlık Kazanmak için Gerekli Belgeler

Türkiye’de vatandaşlık hakkı alabilmek için taşınmaz satın alacak kişiye 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca gerekli olan belgeler bildirilir. Başvurunun kabulü için bu belgelerin 30 gün içinde eksiksiz şekilde tamamlanması istenir.

Vatandaşlık nasıl alınır sorusuna yanıt olacak belgeleri şöyle sıralayabiliriz:

Başvuru için gerekli belgeler:

• 4 adet biyometrik fotoğraf

• Pasaport, uzatma sayfası, vize veya e-vize

• İşlem görülen tüm diğer sayfalar

• Varsa eski ikamet izninin fotokopisi

• Sigorta

• Yeni formatta hazırlanmış noter onaylı kira kontratı

• Taahhütname

• Barkodlu şekilde hazırlanmış taahhütname veren yabancının yerleşim yeri

•Yerleşim yeri belgesi

•Türkçe olarak doldurulmuş turizm formları

•Pasaport

•Tapu Evrakları

•Tapu fotokopisi

•Numarataj belgesi

•Konsolosluk ve kaymakamlık onaylı akrabalık ilişkisini gösteren belge

•Taşınmaz değerleme raporu

Türkiye’de Vatandaşlık Hakkı Ne Kadar Sürer?

Gayrimenkul satın alarak kısa dönem ikamet iznine başvurmak  yaklaşık olarak 3 hafta sürer. Bu sürecin sonunda yabancı gerçek kişinin oturma izni olduğuna dair bir kart hazırlanır. Bu işlem de yaklaşık olarak 3 ay sürer.

İBF İnşaat projeleri, hızla gelişen ve değeri artan bölgelerde stratejik konumlara sahiptir, bu da yatırımınızın değerini artırma potansiyelini yükseltir.

 

Biz Sizi Arayalım

Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, İBF Doğan İnşaat ‘e bağlı şirketleri ve iştir akleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.