Telefon
Bilgi Formu

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir, Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir, Nasıl Yapılır?

Deprem, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde can ve mal kaybına yol açan bir doğal afettir. Türkiye, yüzlerce yıldır meydana gelen depremler sebebiyle çok sayıda kayıp vermiştir. Deprem bölgesi olarak bilinen ülkede, 17 Ağustos 1999 yılındaki Gölcük Depreminde çok sayıda kayıp yaşanmıştır. 

Gölcük Depreminin ardından Doğal Afetler Sigortalar Kurumu kurularak insanlara zorunlu deprem sigortası sağlamaya başlar. Zorunlu deprem sigortası, sarsıntı veya yıkım gibi durumlarda ortaya çıkan hasarların karşılanarak vatandaşların zor durumda kalmasını önler.

Yasal zorunluluk haline getirilen deprem sigortası, yapılmadığı takdirde bazı yaptırımlara maruz kalınır. Zorunlu deprem sigortası yaptırılmazsa su ve doğalgaz hattı bağlanmaz, devletin konut kredisi hakkından yararlanamaz. Binanın afet sebepli zarar görmesi durumunda yapılan yardımlara başvurulamaz. Sunulan haklardan yararlanabilmek için zorunlu deprem sigortası yaptırılmalıdır.

DASK Neleri Kapsar?

Zorunlu deprem sigortası binanın yıkılması ve hasar alması gibi durumları kapsar. Binanın duvarları, temelleri, bahçe bölümü, asansörü, çatıları, merdivenleri gibi parçalarının deprem sırasında hasar alması bu kapsama girer.

DASK yalnızca deprem sırasında alınan hasarları değil, aynı zamanda depreme bağlı olarak ortaya çıkabilen tsunami, sel, yangın, toprak kayması gibi hasar veren afetleri de kapsar. Hasarların ödenmesi, belirlenen limitlere göre yapılır.

Zorunlu Deprem Sigortasının Amacı

Güvenli konaklama için birçok yapılanmaya sahip olan DASK, bütün yaşam alanlarının ve vatandaşların güvende olması için bulunur. Deprem sürecinde büyük maliyetlerin ortaya çıkması sebebiyle devletin gideri artar. DASK devlet giderini azaltmak amacıyla fon oluşturur. Bu fon sayesinde ek vergiler önlenir.

DASK fonu ile uzun vadeli kaynak birikimi sağlanır. DASK kapsamındaki bütün konutlar, primlere uygun şekilde korunur. Risk paylaşımı sağlanarak güvenlik artırılır. 

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’na göre konutun tamamı veya farklı parçaları sigortalanabilir. Bu parçalar; temeller, ana duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, ortak duvarlar, merdivenler, çatılar, bacalar, tavanlar, tabanlar, asansörler, koridorlar ve sahanlıklardan oluşur.

Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Yapılır?

Zorunlu deprem sigortası ev sahipleri ve kiracılar tarafından yaptırılabilir. Ancak hasar sonrası verilen tazminat, ev sahibine aittir. İnternet üzerinden birkaç dakikayla yaptırılabilen DASK için adres kodu ve konut bilgileri gerekir. Poliçe yenilemek için ise eski poliçenin numara ve bilgileri girilir.

Gelen teklife göre çevrimiçi ödeme yapılarak pratik bir şekilde deprem sigortası yaptırılır. DASK primleri binanın bulunduğu bölge, yapı ve yüzölçümü etkenlerine göre farklılık gösterir. Ancak bütün acentelerde fiyatlandırma eşittir.

Zorunlu Deprem Sigortası için Hangi Belgeler Gereklidir?

Zorunlu deprem sigortası yaptırmak için yaptıran kişinin, binanın ve konutun bilgileri gerekir. Sigortayı yaptıran kişinin ismi, soyismi, adresi, telefonu, cep telefonu, kimlik numarası ve vergi numarası istenir.

Sigortalanacak binanın; adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, kat sayısı ve hasar durumu gerekir. Daire bilgileri ise brüt yüzölçümü ve kullanım şeklinden oluşur.

Tapu bilgilerinizi öğrenmek istiyorsanız geçmişte hazırladığımız ‘’Web Tapu Hakkında Bilmeniz Gerekenler’’ yazımızı okuyarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Deprem Sigortası Teminatına Girmeyen Durumlar Nelerdir?

Afet sırasında meydana gelen fiziksel zararlar, enkaz kaldırma masrafları, iş veya kira gibi gelirlerden mahrum kalınması, kar kaybının karşılanması, manevi tazminat ve taşınabilir mallarda meydana gelen hasarlar deprem sigortası tarafından karşılanmaz.

 

Zorunlu deprem sigortasının yanı sıra tercih edilen konutun depreme karşın dayanıklı olması son derece önemlidir. Güvenli bir konutta yaşamak için İBF İnşaat tarafından özenle tasarlanıp inşa edilen projelerarasında yer alan konutları inceleyebilirsiniz.

Biz Sizi Arayalım

Tarafıma ait olan elektronik iletişim adreslerine, İBF Doğan İnşaat ‘e bağlı şirketleri ve iştir akleri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya imajını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına işlenmesine, ticari elektronik içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.